აღჭურვილობის შესავალი

სემინარი

缝制车间

ავტომატური საბნის მანქანა

自动运模机

ავტომატური პლეტის მანქანა

自动拖布机

ავტომატური ჩამოსასხმელი მანქანა

自动充绒机

ავტომატური საჭრელი მანქანა

自动裁剪机

სითბოს პრეს მანქანა

压烫机

მდნარი მანქანა

粘衬机